"Ekogaz" Spółka. z o.o.
PL 63-900 Rawicz; ul. Hallera 2a
Tel. 48 65-546-12-51
Fax 48 65-546-12-51
NIP: PL-699-193-00-67
REGON: 301-144-520

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS : 0000332917
wysokość kapitału zakładowego: 7.505.000,00 zł.
Zarząd: Janusz Kalecki - prezes zarządu