"Ekogaz" Spółka. z o.o.
PL 63-900 Rawicz; ul. Hallera 2a
Tel. 0048 65-546-12-51
Fax 0048 65-546-12-51


"Ekogaz" Sp. z o.o., z siedzibą w Rawiczu, powstała w dniu 10 czerwca 2009 r. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej. Swoją działalność Spółka prowadzi na podstawie wpisu do KRS dokonanego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy.

Spółka "Ekogaz" od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej do chwili obecnej nie prowadzi sprzedaży. Dotychczasowa działalność koncentrowała się na pracach studialnych i przygotowawczych zmierzających do produkcji energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym.

"Ekogaz" Sp. z o.o. została powołana w celu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Wszystkie działania realizowane przez Spółkę zmierzają do uzyskania odpowiednich decyzji prawnych niezbędnych do budowy elektrociepłowni oraz rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych.